SURF onderwijsdagen 2020

Recent & Upcoming Talks

Role of Assessment for Remediation

Assessing the effectiveness of a course design in higher education is an almost unfeasible task. The practical inability to conduct randomised controlled trials in a natural setting limits teachers who want to interpret their design choices to non …

GitHub on Rstudio

Short intro on how to use GitHub with Rstudio for the behavioral data science masters.

Statistical basis for experimentation

Lecture on the statistical basis for designing experiments. Creativity is great, but make sure you can still do your analysis.

Expertbijeenkomst Veilig en veelzijdig toetsen op mobiele apparaten

Met de groei van digitaal toetsen in het onderwijs stijgt ook de vraag naar faciliteiten om toetsen digitaal af te nemen. Steeds meer instellingen zijn op zoek naar alternatieven voor of naast grote toetszalen met een vaste opstelling. Laptops, …

Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen

Digitaal toetsen heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht gemaakt. Instellingen hebben geïnvesteerd in enorme toetszalen, toetsapplicaties aangeschaft en het ondersteuningsmodel op orde gebracht. Aan de groei zit echter een plafond. …

Blended Learning: Beyond the Hype

Blended Learning is all the rage these days, but is it that new? And is it as difficult as some people might think? We are going to show you all the ways you are already using Blended Learning in your classroom and the ways how to make it even …

Blended M&T

Presentation on how we implemented blended learning in our methods and statistics education at the department of Psychology at the University of Amsterdam

The Ultimate Teaching Time Savers

Hosting The Ultimate Teaching Time Savers event. Organised by The UvA-FMG Knowledge Sharing Matchmakers

Wegwijs in de jungle van digitale toetsvragen

Assessment as driving force for personalised blended learning