SURF onderwijsdagen 2020

Recent & Upcoming Talks

Webinar: Kansen en dilemma’s online proctoring na corona

Op vrijdag 26 maart organiseerde de Vraagbaak Online Onderwijs met de SURF Special Interest Group (SIG) Digitaal toetsen en de Werkgroep Toetsen op afstand het webinar ‘Online proctoring na corona – de laatste ontwikkelingen’.

ECIO congress 2021

Panel participation on inclusive assessment

NRO Symposium hoger onderwijs

Bijdrage aan het NRO Symposium 2021. Het online onderwijs brengt vraagstukken met zich mee over het op afstand of online toetsen en beoordelen van studenten. Hoe kunnen we dat nu en in de toekomst het beste vormgeven?

Webinar Online proctoring for the future

Since the lockdown in March 2020 we have seen an enormous growth in the number of digital exams. Online proctoring in particular has been subject to a lot of discussion. The impact on the privacy of students is the main concern.

Keuzes en mogelijkheden bij toepassing van online proctoring

Sessie op de onderwijsdagen 2020 over online proctoring.

Tips for Methodology Teaching

Chip Huisman, an experienced methodology teacher within the Sociology department recently interviewed Sharon Klinkenberg about moving methodology teaching online.

Workflow Digitaal Toetsen

Duurzaam en robuuste inrichting van het digitale toetsproces. Waar digitaal toetsen een paar maanden geleden nog slechts een optie was, is het nu plots een noodzaak geworden. Voor die afdelingen die het digitaal toetsen nog niet omarmt hadden kan dit behoorlijk overweldigend zijn.

Online workshop: Introduction to R, Rstudio, Rstudio Cloud and Rmarkdown

In this workshop, we will dive into using Rmarkdown for presentations and reproducible research. We will use Rstudio cloud for education. At the end of this workshop, you will have a basic understanding of these tools and be able to apply it in your own research and courses.

Naar een inrichtingsmodel voor flexibele en veilige toetsafname

Sharon Klinkenberg, voorzitter van SIG DT, startte de bijeenkomst met een droomscenario, voortbouwend op de 2e expertbijeenkomst in november 2018. Hij schetst een verdergaand droomscenario voor een student die een authentieke toets gaat maken.

De weg naar Digitaal Toegankelijk Toetsen

Discussing the state of digital assessment in higher education and what is needed to facilitate accessibility.